تصویر مربوط به مطلب

کاراته (Karate)

کاراته خشن نیست...
 
کاراته یکی از هنرهای رزمی متعلق به جزایر ریوکیو ژاپن می باشد. کاراته یک هنر رزمی مبتنی بر ضربه زدن است که از ضربات مشت، لگد، زانو، آرنج و تکنیک‌های دست باز مانند دست چاقویی تشکیل می‌شود. در برخی سبک‌ها فنون گلاویزی، قفل مفصل، مهاری، پرتابی و ضربه  به  نقاط حساس نیز آموزش داده می‌شود. هنر جویان این رشته کاراته‌کا نامیده می‌شوند. برای بسیاری از هنرجویان، کاراته یک تمرین عمیق روانی و جسمی است. امروزه کاراته برای کمال شخصی، دفاع شخصی و به عنوان یک ورزش آموخته می‌شود.
فواید و مزایا ورزش کاراته:
- افزایش استقامت عضلانی بدن
- کاراته برای تقویت روحی دفاع شخصی 
- آموزش تواضع و فروتنی
- کاراته ذهن ما را تقویت می کند.
- تمرکز حواس
- جلوگیری از پوکی استخوان
- باعت تمرکز اعصاب بویژه در کودکان میشود.
 


لیست پکیج های آموزشی این دوره آموزشی

تعداد جلسات طول مدت دوره تعداد جلسات قابل فریز هزینه هر جلسه هزینه کل
12یک ماه 2 60000720000 ثبت نام

تاریخ : 1395/11/30 | زمان : 9:31 AM | نویسنده :مدیریت وب سایت |

پیشنهاد / انتقاد / نظرات

نام و نام خانوادگی (لازم)
 

ایمیل (لازم)
 

پیشنهاد / انتقاد / نظرات