تصویر مربوط به مطلب

آمادگی جسمانی (Fitness)

در آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت، به توسعه فاکتورهای مورد نیاز برای اجرای عملکرد و حفظ شیوه زندگی سالم، توجه می شود. فاکتورهای این بخش عبارتند از: قدرت عضلانی، استقامت عضلانی، استقامت قلبی عروقی یا هوازی، انعطاف پذیری، ترکیب بدن .آکام سلامت به شما انواع ورزش های مرتبط با تندرستی را برای تندرستی شما ارائه می دهد....لیست پکیج های آموزشی این دوره آموزشی

تعداد جلسات طول مدت دوره تعداد جلسات قابل فریز هزینه هر جلسه هزینه کل
10یک ماه تا 45 روز (یک نفر) 2 1800001800000 ثبت نام
10یک ماه تا 45 روز (دو نفر) 4 2000002000000 ثبت نام
30 120روز (یک نفر) 10 1500004500000 ثبت نام
30 120روز (دو نفر) 12 1700005100000 ثبت نام


لیست مربیان این دوره آموزشی

تصویر نام ونام خانوادگی مدرک -
آرش جودکیکارشناسی مشاهده رزومه
ابراهیم سلطان ابادیکارشناسیمشاهده رزومه
احسان جعفری اول کارشناسیمشاهده رزومه
افشین ظهوریکارشناسیمشاهده رزومه
الناز خوارزمیکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
اناهیتا عمادیکارشناسیمشاهده رزومه
به اذین افتخارکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
بهاره حيدرىکارشناسیمشاهده رزومه
بهزاد محمدی اورنگیدکتری تخصصی مشاهده رزومه
پریسا درویشوندکارشناسیمشاهده رزومه
پگاه نوراییکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
پوریا فروتنکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
ثمین اردستانیکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
جمال رحمانیکارشناس ارشد روانشناسی ورزشیمشاهده رزومه
حسین حسن پورکارشناسیمشاهده رزومه
دیمن عسگریکارشناسیمشاهده رزومه
راحله سلیمانی نیاکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
روح اله گهوارهکارشناسیمشاهده رزومه
زهرا رحیم پورکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
زهرا صمدیکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
زهرا نی سازکارشناسی ارشدمدیریت ورزشیمشاهده رزومه
زهره صالح آبادیکارشناسیمشاهده رزومه
ساحل لشنیکارشناسیمشاهده رزومه
سبا محمدیکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
ستار‌میرلوحیکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
سعید بیک زادهکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
سمانه نعمتيکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
سهیل فتحیکارشناسیمشاهده رزومه
سهیلا صالح زادهﻛﺎﺷﻨﺎﺳﻲ اﺭﺷﺪ ﺁﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺣﺮﻛﺎﺕ اﺻﻼﺣﻲمشاهده رزومه
سید آرش نصیریکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
سید شهاب الدین حسینی معصومکارشناسیمشاهده رزومه
سینا آیتیکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
شمین قندیلیکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
شهلا اسدىکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
شکیبا اسدیکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
شیرین پزشکی نراقیکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
عاطفه امانپورکارشناسیمشاهده رزومه
علیرضا آقاپورکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
فائزه دهگان اصلکارشناسیمشاهده رزومه
فاطمه نخستین عابد شام اسبیکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
فرناز وحدانیکارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشیمشاهده رزومه
لیلامحمدیکارشناسیمشاهده رزومه
محمدرضا پاکنژادکاردانیمشاهده رزومه
مرضیه انصاری خواهکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
مریم بیاتکارشناسیمشاهده رزومه
مریم حسينی شكيبکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
مریم رضاییکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
مژگان فلاحکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
مصطفی بارانچیدکتری تخصصی مشاهده رزومه
مهسا صنعتی منفردکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
مهسا هوشنگيکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
مهنام آرياناکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
مهنام آریاناکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
میدیا رحمانیدكترى تخصصى PHD مشاهده رزومه
نرگس جنگجوکارشناسیمشاهده رزومه
نگار عباسیکارشناسیمشاهده رزومه
نوید منصوریانکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
نیلوفر سلطانیکارشناسیمشاهده رزومه
هادی بابائیکارشناسیمشاهده رزومه
ویدا قدیمی کارشناسی ارشدمشاهده رزومه
کیمیا علی اکبریکارشناسیمشاهده رزومه
کیمیا کاویانی پورکارشناسیمشاهده رزومه

تاریخ : 1397/3/1 | زمان : 4:56 PM | نویسنده :مدیریت وب سایت |

پیشنهاد / انتقاد / نظرات

نام و نام خانوادگی (لازم)
 

ایمیل (لازم)
 

پیشنهاد / انتقاد / نظرات