تصویر مربوط به مطلب

آب درمانى(هيدروتراپى)

آب درماني(هيدروپاتي) يعني درمان امراض به وسيله آب. از زماني که به ياد مي آيد، هم قبايل بدوي و هم ملل متمدن آب را براي درمان به کار مي گرفتند. حتي حيوانات وحشي و اهلي دريافته اند، زماني که بيمار مي شوند، بايد آب بياشامند.

مصرف صحيح آب نه تنها تندرستي ما را حفظ مي کند، بلکه در صورت از دست رفتن تندرستي يا بروز اختلال در آن از طريق پاکسازي مواد زايد از بدن، آن را باز مي گرداند.

* طبقه بندي آب از نظر درجه حرارت:
۱) آب خنك تر از دماي بدن (۳۷ درجه)، اثر برانگيزنده، خنک کننده و محرک دارد.

۲) آب گرم تر از بدن، تقويت کننده، نيرو بخش و قدرت آفرين است.

۳) آبي که داغ است آرامش به وجود مي آورد و دردها را مرتفع مي سازد، ولي ايجاد خستگي مفرط مي نمايد.

۴) آبي که اندکي از درجه حرارت بدن پايين تر است، يعني آب ولرم (۲۷ تا ۳۲ درجه) يا آب نه سرد و نه گرم (۳۲ تا ۳۵ درجه) هميشه سودمند است و براي مصارف عمومي مناسب است.

* چار چوب نظري آب درماني
نظريه اساسي و اصول هيدروپاتي را مي توان به قرار زير تشريح کرد:

ناخالصي هاي بدن، علت تمام بيماري هاست.

درد، آواي طبيعت است که به مغز هشدار مي دهد که پناهگاه عضو، مورد تهاجم دشمن قرار گرفته است و براي دفع ميهمان ناخوانده ياري مي طلبد.

داروهاي شيميايي زهرآگين در چنين مواردي صرفا بيماري را کنترل مي کنند، ولي نمي توانند علت را مرتفع سازند. اين داروها متعاقبا صدمات شديد تري عارض مي کنند.

طبيعت درمان دهنده بزرگي است. بنابراين تمهيدات ما در گرو همکاري با طبيعت، در پاکسازي زوايد از طريق مصرف داخلي و خارجي آب است که سالم ترين، مطمئن ترين و بي آزارترين پاک کننده است.

بدن انسان سالم بيش از ۶۰ درصد آب دارد که درجه حرارت آن ۳۷ درجه سانتي گراد است. بدن روزانه مقداري آب از طريق پوست، شش ها، کليه ها و روده ها دفع مي کند و براي اينکه در تندرستي باقي بماند، بايد مقداري آب خالص را از راه غذا و آشاميدني به بدن برسانيم.

براي آنکه تندرستي را حفظ کنيم، هميشه بايد غريزه طبيعي را به منزله راهنما قرار دهيم.

علت اوليه تمام بيماري ها، باقي ماندن مواد مرضي در سيستم بدني است. باکتري ها ازاين مواد زايد تغذيه مي کنند. هيچ گونه باکتري در خون خالص اکسيژن دار و در مکاني که اين مواد زايد يافت نمي شوند، نمي تواند رشد کند.

بيماري هاي مزمن در اثر تجمع اين مواد مرضي در بعضي از مناطق بدن که بنا به دلايلي ضعيف تر از بقيه اعضا در دفع مواد زايد است، مانند ريه، کبد يا کليه به وجود مي آيند که اين مواد زايد سبب تضعيف و تخريب عضو گرفتار مي شوند.

تمهيدات ما در علاج بيماري حاد يا مزمن بايد کمک به طبيعت در خروج اين مواد زايد از بدن باشد که عملکرد اعضا را مختل مي کند و اين کار نبايد با سموم يا تزريق مواد بيگانه در سيستم باشد که حالت بيماري را مشکل تر مي سازد، پس آنگاه طبيعت با ناخالصي ها مي ستيزد و موادي که براي بدن لازم نيست از بدن دفع مي کند.لیست پکیج های آموزشی این دوره آموزشی

تعداد جلسات طول مدت دوره تعداد جلسات قابل فریز هزینه هر جلسه هزینه کل
10یک ماه (یک نفر) 3 1300001300000 ثبت نام
10یک ماه (دو نفر) 4 1500001500000 ثبت نام


لیست مربیان این دوره آموزشی

تصویر نام ونام خانوادگی مدرک -
بهناز حاجی رضاییکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
بهنام کوه پیما کارشناسی ارشدمشاهده رزومه
جمال رحمانیکارشناس ارشد روانشناسی ورزشیمشاهده رزومه
حسین حسن پورکارشناسیمشاهده رزومه
روح اله گهوارهکارشناسیمشاهده رزومه
سمانه نعمتيکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
سهیلا صالح زادهﻛﺎﺷﻨﺎﺳﻲ اﺭﺷﺪ ﺁﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺣﺮﻛﺎﺕ اﺻﻼﺣﻲمشاهده رزومه
شهلا اسدىکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
مرضیه انصاری خواهکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
مریم واثقيکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
مژگان فلاحکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
نرگس جنگجوکارشناسیمشاهده رزومه
نیلوفر سلطانیکارشناسیمشاهده رزومه

تاریخ : 1395/11/30 | زمان : 9:35 AM | نویسنده :مدیریت وب سایت |

پیشنهاد / انتقاد / نظرات

نام و نام خانوادگی (لازم)
 

ایمیل (لازم)
 

پیشنهاد / انتقاد / نظرات