تصویر مربوط به مطلب

والیبال

والیبال ورزش محبوب خانواده هالیست پکیج های آموزشی این دوره آموزشی

تعداد جلسات طول مدت دوره تعداد جلسات قابل فریز هزینه هر جلسه هزینه کل
10یک ماه تا 45 روز (یک نفر) 2 90000900000 ثبت نام


لیست مربیان این دوره آموزشی

تصویر نام ونام خانوادگی مدرک -
ابراهیم سلطان ابادیکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
الهه دهقانیکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
بهزاد محمدی اورنگیدکتری تخصصی مشاهده رزومه
سارا افتادهکارشناسیمشاهده رزومه
سعید بیک زادهکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
سید آرش نصیریکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
شهلا اسدىکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
فاطمه نخستین عابد شام اسبیکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
مرجان شیداییدکتری تخصصی مشاهده رزومه
مسعود صفریکارشناسی ارشد مشاهده رزومه
مولود رحیمیکارشناسی ارشدمشاهده رزومه

تاریخ : 1395/11/30 | زمان : 9:32 AM | نویسنده :مدیریت وب سایت |

پیشنهاد / انتقاد / نظرات

نام و نام خانوادگی (لازم)
 

ایمیل (لازم)
 

پیشنهاد / انتقاد / نظرات