تصویر مربوط به مطلب

والیبال

والیبال ورزش محبوب خانواده هالیست پکیج های آموزشی این دوره آموزشی

تعداد جلسات طول مدت دوره تعداد جلسات قابل فریز هزینه هر جلسه هزینه کل
10یک ماه تا 45 روز (یک نفر) 2 90000900000 ثبت نام


لیست مربیان این دوره آموزشی

تصویر نام ونام خانوادگی مدرک -
بهزاد محمدی اورنگیدکتری تخصصی مشاهده رزومه
مرجان شیداییدکتری فیزیولوژیمشاهده رزومه
مسعود صفریکارشناسی ارشد مشاهده رزومه

تاریخ : 1395/11/30 | زمان : 9:32 AM | نویسنده :مدیریت وب سایت |

پیشنهاد / انتقاد / نظرات

نام و نام خانوادگی (لازم)
 

ایمیل (لازم)
 

پیشنهاد / انتقاد / نظرات