تصویر مربوط به مطلب

هندباللیست پکیج های آموزشی این دوره آموزشی

تعداد جلسات طول مدت دوره تعداد جلسات قابل فریز هزینه هر جلسه هزینه کل
10یک ماه تا 45 روز (یک نفر) 2 90000900000 ثبت نام


لیست مربیان این دوره آموزشی

تصویر نام ونام خانوادگی مدرک -
آناهیت رفیعی کارشناسیمشاهده رزومه
ابراهیم سلطان ابادیکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
پریسا درویشوندکارشناسیمشاهده رزومه
جمال رحمانیکارشناس ارشد روانشناسی ورزشیمشاهده رزومه
شهلا اسدىکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
مرجان شیداییدکتری تخصصی مشاهده رزومه
مریم رضاییکارشناسی ارشدمشاهده رزومه

تاریخ : 1395/11/30 | زمان : 9:32 AM | نویسنده :مدیریت وب سایت |

پیشنهاد / انتقاد / نظرات

نام و نام خانوادگی (لازم)
 

ایمیل (لازم)
 

پیشنهاد / انتقاد / نظرات