رزومه (Curriculum vitae)

پگاه نورایی

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی ارشد تربیت بدنی
کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی
کاردانی تربیت بدنی و علوم ورزشی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
ماساژ سه
آمادگی جسمانی (Fitness) سه
شنا سه
ژیمناستیک سه
بدنسازی سه
پیلاتس سه
آمادگی جسمانی (Fitness) دو
یوگا دو

سوابق قهرمانی

رشته مقام
تیرندازی سوم

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
نفت منطقه غرب مربی

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی متوسط