رزومه (Curriculum vitae)

پوریا فروتن

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
شنا سه
نجات غریق دو
آمادگی جسمانی (Fitness) دو

سوابق قهرمانی

رشته مقام
کشتی دوم
شنا اول

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
خرم شادمربی شنا

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی عالی
اسپانیایی خوب
ایتالیایی متوسط