رزومه (Curriculum vitae)

ابراهیم سلطان ابادی

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی
کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
شنا سه
والیبال سه
هندبال سه
ماساژ سه
حرکات اصلاحی سه
آمادگی جسمانی (Fitness) سه

سوابق قهرمانی

رشته مقام

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
موسسه ندای سلامتغربالگر
مدارسمربی ورزش
مدارسمربی ورزش

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی خوب