رزومه (Curriculum vitae)

افشین ظهوری

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی
کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
آمادگی جسمانی (Fitness) سه
کیک بوکسینگ سه
ماساژ ملی

سوابق قهرمانی

رشته مقام
کیک بوکس سوم
کیک بوکس سوم
ساندا سوم
سانشو سوم

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
باشگاه کارگرمربی ووشو
ماساژ خصوصیماسور

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی خوب