رزومه (Curriculum vitae)

لیلامحمدی

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
ژیمناستیک سه
آمادگی جسمانی (Fitness) سه
بسکتبال سه
بدنسازی سه

سوابق قهرمانی

رشته مقام
بسکتبال دوم
ژیمناستیک اول
آمادگی جسمانی سوم

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
سازمان‌ورزش شهرداری تهرانمربی

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی متوسط