رزومه (Curriculum vitae)

مصطفی بارانچی

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی
کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
نجات غریق دو
شنا دو
آمادگی جسمانی (Fitness) سه
بدنسازی سه
بسکتبال سه
ماساژ ملی
حرکات اصلاحی ملی

سوابق قهرمانی

رشته مقام
بسکتبال سوم
بسکتبال سوم
بسکتبال اول
بسکتبال دوم
بسکتبال دوم

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
دانشگاه تربیت مدرسپژوهشگر
موسسه علمی ورزش و تندرستی کهکشان موفقیتمدیریت داخلی و سایت شرکت –پایش تندرستی و آزمون¬های ورزشی
دانشگاه های مختلف اعم از بوعلی سینا، آزاد اسلامی، پیام نور، علمی و کاربردیمدرس

پژوهش ها

عنوان توضیحات
کتاب اصول بيوشيميايي عملکرد ورزشي چاپ انتشارات تخصصی علوم پزشکی سنا
کتاب آناتومی بسکتبال چاپ انتشارات چنار
مقایسه اثر سه نوع فعالیت ورزشی استقامتی، مقاومتی و موازی بر غلظت سرمی اینترلوکین 17 در مردان فعال مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار. 21(5): 786-796.
پاسخ¬های متفاوت اینترلوکین 10 و کورتیزول به سه نوع فعالیت ورزشی مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام. 23(2): 1-11.
پاسخ شاخص¬های التهابی و هایپرتروفیک به فعالیت مقاومتی در موش¬های صحرایی نر مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار. 21(6): 1113-1122.
نیمرخ آمادگی جسمانی، آنتروپومتریکی و ترکیب بدنی بازیکنان نوجوان تیم ملی والیبال ایران نشريه علوم زيستي ورزشي دانشگاه تهران. 6(1): 21-39.
تأثیر دوازده هفته تمرینات عملکردی و دوره¬های مختلف بی¬تمرینی بر تعادل پویا در مردان سالمند نشريه طب ورزشي دانشگاه تهران. 7(1): 85-98.
نقش آدیپوکاین¬ها در پاتوفیزیولوژی بیماری¬های قلبی-عروقی مجله رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران. 24(157): 51-73.
آیریزین و اختلالات متابولیکی نشریه انگلیسی اوسینا
آدیپونکتین: آدیپوکینی با ویژگی های محافظتی در برابر سندرم متابولیک نشریه بین المللی علوم پزشکی پایه

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی عالی
انگلیسی عالی
انگلیسی خوب