رزومه (Curriculum vitae)

فاطمه نخستین عابد شام اسبی

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی
کارشناسی تغذیه ورزشی کاربردی
کارشناسی مربی بدنساز ویژه رشته های ورزشی
کارشناسی کاربر ماساژ

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
والیبال دو
آمادگی جسمانی (Fitness) سه
بدمینتون سه
ماساژ سه

سوابق قهرمانی

رشته مقام
والیبال اول
دو ومیدانی دوم

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
هیت والیبال تهران و دانشگاه الزهرا و خوارزمیکمک مربی تیم

پژوهش ها

عنوان توضیحات
مقایسه تاثیر بازی های بومی محله ای و مداخلات منتخب حرکتی بر عزت نفس دختران چاق سنین پیش دبستان شهر تهران مقایسه تاثیر بازی های بومی محله ای و مداخلات منتخب حرکتی بر عزت نفس دختران چاق سنین پیش دبستان شهر تهران

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی متوسط