رزومه (Curriculum vitae)

احسان جعفری اول

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
فوتبال سه
آمادگی جسمانی (Fitness) سه
بدنسازی سه
تنیس روی میز سه
ماساژ سه

سوابق قهرمانی

رشته مقام
تنیس روی میز دوم

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
مدرسه افق روشندبیر ورزش
مدرسه نوید صالحیندبیر ورزش
سایت پایتختسردبیر بخش ورزش
باشگاه استقلالمربی فوتبال
مربی خصوصی مربی بدنسازی,تنیس روی میز

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی متوسط