رزومه (Curriculum vitae)

نوید منصوریان

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی
دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
بدنسازی بین المللی
آمادگی جسمانی (Fitness) سه
فوتبال سه
نجات غریق دو
شنا سه
ژیمناستیک سه
کاراته (Karate) سه
ماساژ بین المللی

سوابق قهرمانی

رشته مقام
کونگ فو دوم
کاراته سوم

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
مجموعه ورزشی ونوسمربی شنا و نجات غریق
مجموعه ورزشی ونوسمربی شنا و نجات غریق متخصص اب درمانی
مجموعه فرهنگی ورزشی مسجد قدسمربی ژیمناستیک و کیک بوکسینگ
مجموعه ورزشی میثاق شهر ساریمربی شنا و نجات غریق
شرکت توسعه و مهندسی گاز ایرانمربی امادگی جسمانی_بدنساز _متخصص ابدرمانی و
پزشکی ورزشی تمشکین رادمربی و مشاور عالی ورزش

پژوهش ها

عنوان توضیحات
پایش سلامت پایش سلامت کارکنان شرکت نفت تهران

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی خوب