رزومه (Curriculum vitae)

بهناز حاجی رضایی

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی ارشد تربیت بدنی
کارشناسی ارشد تربیت بدنی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
شنا دو
ژیمناستیک سه
کاراته (Karate) دو
آب درمانى(هيدروتراپى) سه
حرکات اصلاحی سه

سوابق قهرمانی

رشته مقام

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی خوب