رزومه (Curriculum vitae)

بهاره حيدرى

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی عمران

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
آمادگی جسمانی (Fitness) سه
ماساژ سه
بدنسازی سه
TRX سه
کراس فیت سه
حرکات اصلاحی سه

سوابق قهرمانی

رشته مقام

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
باشگاه ارينامربى
ايكس بادىمربى و مدير داخلى

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح