رزومه (Curriculum vitae)

زهره صالح آبادی

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی
کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی (رفتار حرکتی)

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
آمادگی جسمانی (Fitness) سه
ژیمناستیک سه
بدمینتون سه
بسکتبال سه

سوابق قهرمانی

رشته مقام
دو و میدانی ماده استقامت دوم

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
دانشگاه الزهرای تهرانمدرس واحد های عملی
مجموعه ورزشی یاس بانوانمدیر داخلی
فدراسیون ورزشیمسئول دفتر
باشگاه ورزشیمربی ژیمناستیک

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی متوسط