رزومه (Curriculum vitae)

سمانه نعمتي

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
شنا یک
آمادگی جسمانی (Fitness) سه
نجات غریق عالی
آب درمانى(هيدروتراپى) عالی
حرکات اصلاحی عالی
حرکات اصلاحی عالی
پیلاتس سه

سوابق قهرمانی

رشته مقام
واليبال دوم

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
دانشگاه هاي سراسري و آزاد مدرس تربيت بدني و ورزش ا و شنا
هماسرناجي

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی عالی