رزومه (Curriculum vitae)

ویدا قدیمی

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی ارشد تربیت بدنی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
TRX سه
پیلاتس سه
ایروبیک سه
شنا سه
ماساژ سه
ماساژ سه
آمادگی جسمانی (Fitness) سه
آمادگی جسمانی (Fitness) سه

سوابق قهرمانی

رشته مقام
شنا اول

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
مجموعه ورزشی نیرو هوایی مربی و مدیر باشگاه

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی عالی