رزومه (Curriculum vitae)

زهرا رحیم پور

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی
کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
حرکات اصلاحی سه
دو و میدانی سه
ژیمناستیک سه
هندبال سه
بسکتبال سه
بدمینتون سه
پیلاتس سه
بدنسازی سه

سوابق قهرمانی

رشته مقام
کاراته سوم
ژیمناستیک اول

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
اداره آموزش و پرورش شهرستاهنهای استان تهرانمسئول برگزاری مسابقات ورزشی منطقه
مدارس آموزش و پرورش شهرستاهنهای استان تهراندبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی
مجموعه ورزشی نسیبه تهرانمربی دو و میدانی
آموزش و پرورش استان تهرانمربی دو و میدانی مسابقات کشوری دانش آموزی دختران
آموزش و پرورش شهرستانهای تهران_بهارستانمربی هندبال و بدمینتون مسابقات منطقه ای
فدراسیون دو و میدانی کشورداوری در تمامی مسابقات بزرگسالان جوانان نونهالان کشوری و بین المللی

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح