رزومه (Curriculum vitae)

نرگس جنگجو

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی
کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
ماساژ یک
آمادگی جسمانی (Fitness) سه
آب درمانى(هيدروتراپى) یک
بدنسازی سه

سوابق قهرمانی

رشته مقام

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
مطب کایروپراکتیکدستیار پزشک
مطب کایروپراکتیکدستیار پزشک

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح