رزومه (Curriculum vitae)

مژگان فلاح

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی
کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
نجات غریق دو
شنا سه
دفاع شخصی سه
فوتبال سه
ژیمناستیک سه
آب درمانى(هيدروتراپى) سه

سوابق قهرمانی

رشته مقام
کونگ فو اول
تکواندو اول

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
طنین موج های آبیناجی و مربی شنا و مربی آبدرمانی
طنین موج های آبیمدیر داخلی
استخر تورچان عجب شیرناجی
مدرسه فوتبال برناروانشناس ورزشی
مدرسه فوتبال روانشناس ورزشی
اداره تربیت بدنی شهرستان عجب شیرمربی کونگ فو، دفاع شخصی و تکواندو

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی خوب
انگلیسی متوسط
انگلیسی متوسط