رزومه مربی Curriculum vitae

آکام سلامت ایرانیان


بهاره بطحائی

تحصیلات دانشگاهی
مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی تربیت بدنی
کارشناسی تربیت بدنی تربیت بدنی
سوابق مربیگری
رشته ورزشی درجه مربیگیری
آمادگی جسمانی درجه 3
بدنسازی درجه 3
پیلاتس سطح 1
بدمینتون درجه 3
تربیت بدنی مهد مربی
trx .
trx .
سوابق قهرمانی
رشته مقام
سوابق شغلی
سازمان / شرکت سمت
باشگاه مرداویجمربی بدنسازی
باشگاه خانه قدرتمربی بدنسازی
باشگاه طراوتمربی آمادگی جسمانی
آموزش و پرورش متخصص حرکات اصلاحی
باشگاه ذوالفقارمربی فیتنس
پروژه ها ، مقالات ، پژوهش ها
عنوان توضیحات
تسلط بر زبان
نام زبان سطح
انگلیسی متوسط