رزومه مربی Curriculum vitae

آکام سلامت ایرانیان


مریم طاهری کیا

تحصیلات دانشگاهی
مدرک رشته و گرایش تحصیلی
دکتری مدیریت ورزشی
سوابق مربیگری
رشته ورزشی درجه مربیگیری
شنا
بدمینتون
تنیس روی میز
آمادگی جسمانی
سوابق قهرمانی
رشته مقام
سوابق شغلی
سازمان / شرکت سمت
پروژه ها ، مقالات ، پژوهش ها
عنوان توضیحات
تسلط بر زبان
نام زبان سطح