رزومه (Curriculum vitae)

مسعود فاضلي سپهر

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
ليسانس تربيت بدني و علوم ورزشي

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
شنا. نجات غريق غواصي درجه يك ١٠ساله. مدرك نجات غريق بين المللي ILS . مدرك غواصي سه ستاره CMAS
شنا. نجات غريق غواصي درجه يك ١٠ساله. مدرك نجات غريق بين المللي ILS . مدرك غواصي سه ستاره CMAS.مدرك آب درماني.

سوابق قهرمانی

رشته مقام
كشتي سوم آموزشگاههاي كشور
شنا ١٠٠ متر آزاد اول دانشجويان
واتر پلو سوم تهران

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
مجموعه ورزشي لويزانناجي غريق
مجموعه ورزشي فدكسر ناجي غريق
مجموعه ورزشي خياممدير داخلي
هتل سان اماراتناجي غريق
كلوپ غواصي سيمينغواص
استخر مهد دادآفرينمربي شنا
مجموعه ورزشي شكوفهمربي شنا

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح