رزومه مربی Curriculum vitae

آکام سلامت ایرانیان


سعید عشقی

تحصیلات دانشگاهی
مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی
کارشناسی ارشد تربیتبدنی گرایش اسیب شناسی و حرکات اصلاحی
سوابق مربیگری
رشته ورزشی درجه مربیگیری
مربیگری ابدرمانی درجه 3
مدرک ماساژ ورزشی درجه ندارد
مربیگری شنا درجه 3
مربیگری بدنسازی درجه 3
مدرک نجات غریق درجه 2
سوابق قهرمانی
رشته مقام
شنا(قورباغه) اول
سوابق شغلی
سازمان / شرکت سمت
مجموعه ورزشی برق آذربایجانناجی-مربی-ماساژور
پروژه ها ، مقالات ، پژوهش ها
عنوان توضیحات
تسلط بر زبان
نام زبان سطح
فارسی-ترکی عالی
انگلیسی خوب
ترکی استانبولی عالی