رزومه (Curriculum vitae)

سعید عشقی

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی
کارشناسی ارشد تربیتبدنی گرایش اسیب شناسی و حرکات اصلاحی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
مربیگری ابدرمانی درجه 3
مدرک ماساژ ورزشی درجه ندارد
مربیگری شنا درجه 3
مربیگری بدنسازی درجه 3
مدرک نجات غریق درجه 2

سوابق قهرمانی

رشته مقام
شنا(قورباغه) اول

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
مجموعه ورزشی برق آذربایجانناجی-مربی-ماساژور

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
فارسی-ترکی عالی
انگلیسی خوب
ترکی استانبولی عالی