رزومه (Curriculum vitae)

مرجان شیدایی

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
دکتری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی
کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
بدنسازی دو
بدنسازی بین المللی
آمادگی جسمانی (Fitness) سه
ایروبیک سه
شنا سه
ژیمناستیک سه
والیبال سه
هندبال سه

سوابق قهرمانی

رشته مقام
شنا سوم - المپیاد دانشجویی

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
دانشگاه اصفهاناستاد
باشگاه ورزشیمربی
دبیرستان دخترانهدبیر
دانشگاه علوم پزشکی خوزستانعضو کمیته داوران همایش های سلامت

پژوهش ها

عنوان توضیحات
مقاله ISI در زمینه تمرینات مقاومتی و بالینی چاپ شده در مجله JCAM

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی خوب