رزومه مربی Curriculum vitae

آکام سلامت ایرانیان


مرجان شیدایی

تحصیلات دانشگاهی
مدرک رشته و گرایش تحصیلی
دکتری فیزیولوژی فیزیولوژی ورزشی - عصبی عضلانی
کارشناسی ارشد فیزیولوژی بالینی ورزشی
کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی
سوابق مربیگری
رشته ورزشی درجه مربیگیری
بدنسازی و پرورش اندام 3
تجویز تمرین با وزنه بین المللی درجه 2 از IFBB
آمادگی جسمانی 3
ایروبیک 3
شنا 3
ژیمناستیک 3
والیبال 3
هندبال 3
فیتنس کارگاه
سوابق قهرمانی
رشته مقام
شنا سوم - المپیاد دانشجویی
سوابق شغلی
سازمان / شرکت سمت
دانشگاه اصفهاناستاد
باشگاه ورزشیمربی
دبیرستان دخترانهدبیر
دانشگاه علوم پزشکی خوزستانعضو کمیته داوران همایش های سلامت
پروژه ها ، مقالات ، پژوهش ها
عنوان توضیحات
مقاله ISI در زمینه تمرینات مقاومتی و بالینی چاپ شده در مجله JCAM
تسلط بر زبان
نام زبان سطح
انگلیسی خوب