رزومه مربی Curriculum vitae

آکام سلامت ایرانیان


جمال خواجه علی

تحصیلات دانشگاهی
مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی
سوابق مربیگری
رشته ورزشی درجه مربیگیری
آمادگی جسمانی 2
بدن سازی 3
دوومیدانی 3
ژیمناستیک 3
سوابق قهرمانی
رشته مقام
والیبال نایب قهرمان
سوابق شغلی
سازمان / شرکت سمت
دانشگاه صنعتی شریفمربی
تیم فوتبال بادران تهرانپزشکیار
بیمارستان نور افشار تهراندرمانگر
مرکز سلامت دانشگاه خوارزمیغربالگر
پروژه ها ، مقالات ، پژوهش ها
عنوان توضیحات
تسلط بر زبان
نام زبان سطح
انگلیسی عالی
انگلیسی عالی
انگلیسی متوسط