رزومه (Curriculum vitae)

جمال خواجه علی

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
آمادگی جسمانی 2
بدن سازی 3
دوومیدانی 3
ژیمناستیک 3

سوابق قهرمانی

رشته مقام
والیبال نایب قهرمان

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
دانشگاه صنعتی شریفمربی
تیم فوتبال بادران تهرانپزشکیار
بیمارستان نور افشار تهراندرمانگر
مرکز سلامت دانشگاه خوارزمیغربالگر

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی عالی
انگلیسی عالی
انگلیسی متوسط