رزومه (Curriculum vitae)

داوود امینی

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی تربیت بدنی
کارشناسی ارشد تربیت بدنی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
بدنسازی دو
کیک بوکسینگ سه
نجات غریق دو
شنا دو

سوابق قهرمانی

رشته مقام
ووشو و شنا مقام استانی و بازی در لیگ
شنا و ووشو مسابقات استانی ووشو 1 مسابقه کشوری ووشو 3 بازی در لیگ ووشو . بازیکن لیگ شنا
شنا دوم

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
باشگاه ورزشی یزدان و باشگاه پاس قوامین و استخر دستجردی و استخر شجاعی مربی
یزدانمربی

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی متوسط