رزومه (Curriculum vitae)

شبنم دلکش

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناس ارشد تربیت بدنی گرایش رفتارحرکتی (رشد)

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
مربیگری و داوری تکواندو و امادگی جسمانی، مربی TRX و CX وبدنسازی، تغذیه ورزشی درجه 3 آمادگی جسمانی درجه 2 تکواندو
مربیگری و داوری تکواندو و امادگی جسمانی، مربی TRX و CX وبدنسازی، تغذیه ورزشی درجه 3 آمادگی جسمانی درجه 2 تکواندو
مربیگری و داوری تکواندو و امادگی جسمانی، مربی TRX و CX وبدنسازی، تغذیه ورزشی درجه 3 آمادگی جسمانی درجه 2 تکواندو

سوابق قهرمانی

رشته مقام
بهترین داور سال 95، بهترین سرپرست لیگ کشور در سال 93، قهرمانتکواندو 4 دوره استان تهران در وزن پنجم، مقام اول
بهترین داور سال 95، بهترین سرپرست لیگ کشور در سال 93، قهرمانتکواندو 4 دوره استان تهران در وزن پنجم، مقام اول

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
باشگاه ورزشی یاس، سرای بهجت آباد، مدرسه ی پیشتازان، باشگاه سیمرغ، باشگاه آرامیس، باشگاه سازمان بازرسیمربی trx و cx مربی یدنسازی، تکواندو، آمادگی جسمانی، تغذیه ورزشی
باشگاه ورزشی یاس، سرای بهجت آباد، مدرسه ی پیشتازان، باشگاه سیمرغ، باشگاه آرامیس، باشگاه سازمان بازرسیمربی trx و cx مربی یدنسازی، تکواندو، آمادگی جسمانی، تغذیه ورزشی

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی عالی