رزومه مربی Curriculum vitae

آکام سلامت ایرانیان


مهدیار مرصعی

تحصیلات دانشگاهی
مدرک رشته و گرایش تحصیلی
فوق لیسانس تربیت بدنی
لیسانس تربیت بدنی
سوابق مربیگری
رشته ورزشی درجه مربیگیری
شنا درجه۳
بدمینتون درجه۳
ماساژ کارگاه
بسکتبال ۳
بادی بالانس ۳
ایروبیک ۳
تای چی گونگ سطح یک بین المللی
سوابق قهرمانی
رشته مقام
ایروبیک اول
بدمینتون اول
سوابق شغلی
سازمان / شرکت سمت
آموزش و پروش دبیر
مجموعه انقلابمربی
پروژه ها ، مقالات ، پژوهش ها
عنوان توضیحات
تسلط بر زبان
نام زبان سطح
عربی ضعیف
انگلیسی متوسط