رزومه (Curriculum vitae)

حمید یوسف زاده

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی
کارشناسی تربیت بدنی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
شنا 3
آبدرمانی 3
بدنسازی و پرورش اندام 3
آمادگی جسمانی 3
دو ومیدانی 3

سوابق قهرمانی

رشته مقام
دو و میدانی سوم استانی
دو و میدانی چهارم دانشجویی کشور

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
مجموعه آموزشی نمونه تهرانمربی شنا
مجموعه فرهنگی ورزشی مفتحمربی شنا
مجموعه ورزشی زعفرانیهمربی شنا
مجموعه ورزشی البرزمربی هیدروتراپی
فدراسیون پرورش اندام و بدنسازیمدرس

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی عالی