رزومه مربی Curriculum vitae

آکام سلامت ایرانیان


آرش جودکی

تحصیلات دانشگاهی
مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی
کارشناسی ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
سوابق مربیگری
رشته ورزشی درجه مربیگیری
شنا 3
ژیمناستیک 3
آمادگی جسمانی 3
دوومیدانی 3
ماساژ سوئدی(ورزشی)
سوابق قهرمانی
رشته مقام
فوتبال دوم استانی
شنا دوم منطقه ای
سوابق شغلی
سازمان / شرکت سمت
استخر یادآورانماسور
استخر آفتاب فرمانیهماسور
پروژه ها ، مقالات ، پژوهش ها
عنوان توضیحات
تسلط بر زبان
نام زبان سطح
انگلیسی متوسط