رزومه (Curriculum vitae)

آرش جودکی

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی
کارشناسی ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
شنا سه
ژیمناستیک سه
دو و میدانی سه
آمادگی جسمانی (Fitness) سه
ماساژ سه
TRX سه

سوابق قهرمانی

رشته مقام
شنا دوم منطقه ای
فوتبال دوم

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
استخر یادآورانماسور
استخر آفتاب فرمانیهماسور

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی خوب