رزومه مربی Curriculum vitae

آکام سلامت ایرانیان


جمیله عبداله وند

تحصیلات دانشگاهی
مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
کارشناسی زبان
سوابق مربیگری
رشته ورزشی درجه مربیگیری
ایروبیک درجه3
کار با دستگاه درجه3
یوگا درجه3
آمادگی جسمانی درجه3
ژیمناستیک درجه3
کاراته درجه3
ماساژ .
سوابق قهرمانی
رشته مقام
کاراته اول استان
سوابق شغلی
سازمان / شرکت سمت
پروژه ها ، مقالات ، پژوهش ها
عنوان توضیحات
تسلط بر زبان
نام زبان سطح
انگلیسی عالی