رزومه (Curriculum vitae)

جمیله عبداله وند

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
کارشناسی زبان

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
ایروبیک درجه3
کار با دستگاه درجه3
یوگا درجه3
آمادگی جسمانی درجه3
ژیمناستیک درجه3
کاراته درجه3
ماساژ .

سوابق قهرمانی

رشته مقام
کاراته اول استان

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی عالی