رزومه (Curriculum vitae)

حامد فروزنده صومعه

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
دوومیدانی درجه 3
آمادگی جسمانی درجه 3
فوتبال درجه D
ماساژ عمومی و تخصصی

سوابق قهرمانی

رشته مقام
دوومیدانی مقام دوم 10 هزار متر مسابقات کشوری دانشجویان
دوومیدانی مقام چهارم 3 هزار متربا مانع مسابقات کشوری دانشجویان
دوومیدانی مقام سوم 5 هزار متر مسابقات بزرگسالان شهرستان مراغه
دوومیدانی مقام پنجم دوی صحرا نوردی قهرمانی استان اردبیل

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
فدراسیون دوومیدانی جمهوری اسلامی ایرانمشاور تغذیه و مربی ماساژ

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی خوب
انگلیسی عالی
انگلیسی متوسط
ترکی استانبولی عالی
ترکی استانبولی عالی
ترکی استانبولی خوب
ترکی آذربایجانی عالی
ترکی آذربایجانی عالی
ترکی آذربایجانی عالی