رزومه مربی Curriculum vitae

آکام سلامت ایرانیان


سید محسن حسینی

تحصیلات دانشگاهی
مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی تربیت بدنی-فیزیولوژی ورزشی
سوابق مربیگری
رشته ورزشی درجه مربیگیری
جودو -
پروش اندام 3
آمادگی جسمانی 3
داوری فوتبال 3
سوابق قهرمانی
رشته مقام
جودو دوم--سوم
دارت دوم
آمادگی جسمانی چهارم - ششم
سوابق شغلی
سازمان / شرکت سمت
مدرسه نبی اکرم(ص)دبیر ورزش
باشگاه شهر نیرومندانمربی
باشگاه نوین کاپپذیرش
پروژه ها ، مقالات ، پژوهش ها
عنوان توضیحات
تسلط بر زبان
نام زبان سطح
انگلیسی خوب
انگلیسی متوسط
انگلیسی متوسط