رزومه (Curriculum vitae)

سید محسن حسینی

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی تربیت بدنی-فیزیولوژی ورزشی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
جودو -
پروش اندام 3
آمادگی جسمانی 3
داوری فوتبال 3

سوابق قهرمانی

رشته مقام
جودو دوم--سوم
دارت دوم
آمادگی جسمانی چهارم - ششم

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
مدرسه نبی اکرم(ص)دبیر ورزش
باشگاه شهر نیرومندانمربی
باشگاه نوین کاپپذیرش

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی خوب
انگلیسی متوسط
انگلیسی متوسط