رزومه (Curriculum vitae)

فرناز وحدانی

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی 1
کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
فیتنس و تناسب اندام .
دو و میدانی سه
بدمینتون سه
آمادگی جسمانی (Fitness) عالی
حرکات اصلاحی یک
ایروبیک در آب یک

سوابق قهرمانی

رشته مقام
بدمینتون طلای تیمی کشوری ، برنز تیمی کشوری ، برنز دوبل کشوری

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
کانون حرکات اصلاحی پویشارزیاب و اصلاحگر قامتی
فدراسیون دو و میدانیداور مسابقات قهرمانی کشور و لیگ ها و انتخابی های تیم ملی. دعوت شده به مسابقات آسیایی
نسیبهمربی بدمینتون
مجموعه ورزشی انقلابمربی یوگا در آب

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی عالی
ترکی آذری عالی