رزومه (Curriculum vitae)

بیتا حیدری

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
کارشناسی تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
بدمینتون درجه 3
بدنسازی درجه 3
آمادگی جسمانی درجه 3
TRX درجه 3
تعیین سطح پیلاتس سطح 1
تیپینگ کارگاه یک روزه
کارگاه مکمل ها و تغذیه کارگاه یک روزه
کارگاه بدنسازی و طراحی تمرین کارگاه یک روزه
کارگاه ماساژ ورزشی کارگاه یک روزه
کارگاه مدیریت باشگاه و سالن های ورزشی کارگاه یک روزه
کارگاه روانشناسی آسیب های ورزشی کارگاه یک روزه
دو و میدانی سه

سوابق قهرمانی

رشته مقام
بدمینتون اول انفرادی
شنا اول انفرادی و اول تیمی
وشوو اول

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
مدرسه راهنمایی فرشتگانمعلم ورزش
دبستان ندامعلم ورزش
مجموعه ورزشی اندیشهمربی بدنسازی و کمک مربی بادی بالانس

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی خوب