رزومه (Curriculum vitae)

بهزاد محمدی اورنگی

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
دکتری تخصصی تربیت بدنی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
آمادگی جسمانی (Fitness) سه
بدنسازی سه
نجات غریق سه
والیبال سه
والیبال سه
والیبال سه
والیبال سه

سوابق قهرمانی

رشته مقام

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی خوب
ترکی آذری عالی
ترکی استانبول متوسط