رزومه مربی Curriculum vitae

آکام سلامت ایرانیان


نياز حسين خان

تحصیلات دانشگاهی
مدرک رشته و گرایش تحصیلی
كارداني تربيت بدني تربيت بدني
كارشناسي تربيت بدني تربيت بدني
سوابق مربیگری
رشته ورزشی درجه مربیگیری
ايروبيك درجه ٣
سوابق قهرمانی
رشته مقام
سوابق شغلی
سازمان / شرکت سمت
پروژه ها ، مقالات ، پژوهش ها
عنوان توضیحات
تسلط بر زبان
نام زبان سطح