رزومه (Curriculum vitae)

پگاه نورایی

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی ارشد تربیت بدنی
کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی
کاردانی تربیت بدنی و علوم ورزشی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
یوگا دو
پیلاتس یک
حرکات اصلاحی یک
پیلاتس یک
دو و میدانی یک
ایروبیک در آب یک
شنا یک
ژیمناستیک یک
آمادگی جسمانی (Fitness) یک
TRX یک
کراس فیت یک
بدنسازی یک

سوابق قهرمانی

رشته مقام
تیرندازی سوم

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
نفت منطقه غرب مربی

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی متوسط