رزومه (Curriculum vitae)

پریسا درویشوند

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
نجات غریق دو
شنا دو
کاراته (Karate) سه
دو و میدانی سه
هندبال سه
آمادگی جسمانی (Fitness) سه
بدنسازی سه
ایروبیک در آب سه
تنیس روی میز سه

سوابق قهرمانی

رشته مقام
کاراته اول
کاراته سوم
شنا اول
بیلیارد اول
بیلیارد سوم
شنا اول

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
دبیرستان قلم چیدبیر ورزش
استخر الهیه,بهاران,پیامناجی و مربی

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی متوسط