رزومه (Curriculum vitae)

شکیبا اسدی

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
حرکات اصلاحی سه
دو و میدانی سه
تنیس روی میز سه
بدمینتون سه
پیلاتس سه
بدنسازی سه
TRX سه
آمادگی جسمانی (Fitness) سه

سوابق قهرمانی

رشته مقام
سافتبال سوم
سافتبال اول

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
مرکز ساختار قامتی و آنالیز بدنیمتخصص حرکات اصلاحی
مرکز حرکات اصلاحی و ساختار قامتیمتخصص حرکات اصلاحی
مرکز توانبخشی روزانه هستی بخش البرزمربی حرکات اصلاحی

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی متوسط
انگلیسی متوسط
انگلیسی متوسط