رزومه (Curriculum vitae)

مهسا صنعتی منفرد

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
شنا سه
ایروبیک در آب سه
ایروبیک سه
TRX سه
آمادگی جسمانی (Fitness) سه
دو و میدانی سه

سوابق قهرمانی

رشته مقام
ایروبیک اول
ایروبیک اول
کاراته اول
کاراته دوم

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
باشگاه ورزشیمربی

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی عالی
ترکی استانبول عالی
ترکی آذری عالی