رزومه (Curriculum vitae)

بهاره بطحائی

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی تربیت بدنی
کارشناسی تربیت بدنی تربیت بدنی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
آمادگی جسمانی درجه 3
بدنسازی درجه 3
پیلاتس سطح 1
بدمینتون درجه 3
تربیت بدنی مهد مربی
trx .
trx .

سوابق قهرمانی

رشته مقام

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
باشگاه مرداویجمربی بدنسازی
باشگاه خانه قدرتمربی بدنسازی
باشگاه طراوتمربی آمادگی جسمانی
آموزش و پرورش متخصص حرکات اصلاحی
باشگاه ذوالفقارمربی فیتنس

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی متوسط