رزومه (Curriculum vitae)

سینا آیتی

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی ارشد تربیت بدنی وعلوم ورزشی
کارشناسی تربیت بدنی وعلوم ورزشی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
آمادگی جسمانی (Fitness) سه
TRX یک
بسکتبال سه
دو و میدانی سه

سوابق قهرمانی

رشته مقام
بسکتبال اول
بسکتبال اول
بسکتبال اول
فوتبال سوم

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
اکادمی بسکتبال دانشگاه تهران مربی بسکتبال
اکادمی بسکتبال طنینمربی بسکتبال
باشگاه ایکس بادی نیاوران مربی بدنسازی

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی عالی
انگلیسی عالی
انگلیسی خوب
اسپانیایی متوسط
اسپانیایی خوب
اسپانیایی خوب
ایتالیایی متوسط