رزومه (Curriculum vitae)

راحله سلیمانی نیا

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
آمادگی جسمانی (Fitness) سه
دو و میدانی سه

سوابق قهرمانی

رشته مقام

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
کلینیک سلامتکارشناس ورزش و مربی آب درمانی
شهرداری تهرانمربی صبحگاهی
دانشگاه صنعتی شاهرودمدرس درس دو و میدانی
مجموعه ورزشی سمیه شاهرودمربی آمادگی جسمانی
کانون شهید بهشتی شاهرودمربی ژیمناستیک

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی متوسط