تصویر مربوط به مطلب

فوتبال

فوتبال ، محبوب ترین رشته ورزشی دنیالیست پکیج های آموزشی این دوره آموزشی

تعداد جلسات طول مدت دوره تعداد جلسات قابل فریز هزینه هر جلسه هزینه کل
10یک ماه تا 45 روز (یک نفر) 2 90000900000 ثبت نام


لیست مربیان این دوره آموزشی

تصویر نام ونام خانوادگی مدرک -
احسان جعفری اول کارشناسیمشاهده رزومه
احمد صالحی نژادکارشناس ارشدمشاهده رزومه
الناز خوارزمیکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
به اذین افتخارکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
حامد فروزنده صومعهکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
حامد فروزنده صومعه کارشناسی ارشدمشاهده رزومه
علی محمدنیادکتری تخصصی مشاهده رزومه
علی ودایع خیریکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
مریم رضاییکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
کیوان شرافتیکارشناسی ارشد مشاهده رزومه
یاسین حق پرستکارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی مشاهده رزومه

تاریخ : 1395/11/30 | زمان : 9:33 AM | نویسنده :مدیریت وب سایت |

پیشنهاد / انتقاد / نظرات

نام و نام خانوادگی (لازم)
 

ایمیل (لازم)
 

پیشنهاد / انتقاد / نظرات