تصویر مربوط به مطلب

فوتبال

فوتبال ، محبوب ترین رشته ورزشی دنیالیست پکیج های آموزشی این دوره آموزشی

تعداد جلسات طول مدت دوره تعداد جلسات قابل فریز هزینه هر جلسه هزینه کل
10یک ماه تا 45 روز (یک نفر) بدنسازی تخصصی 2 1800001800000 ثبت نام


لیست مربیان این دوره آموزشی

تصویر نام ونام خانوادگی مدرک -
احسان جعفری اول کارشناسیمشاهده رزومه
احمد صالحی نژادکارشناس ارشدمشاهده رزومه
به اذین افتخارکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
حامد فروزنده صومعهکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
حامد فروزنده صومعه کارشناسی ارشدمشاهده رزومه
روح اله گهوارهکارشناسیمشاهده رزومه
سعید بیک زادهکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
علی محمدنیادکتری تخصصی مشاهده رزومه
علی ودایع خیریکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
علیرضا آقاپورکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
مریم رضاییکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
مژگان فلاحکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
مهدی نظری مقدمکارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشیمشاهده رزومه
نوید منصوریانکارشناسی ارشدمشاهده رزومه
کیوان شرافتیکارشناسی ارشد مشاهده رزومه
یاسین حق پرستکارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی مشاهده رزومه

تاریخ : 1395/11/30 | زمان : 9:33 AM | نویسنده :مدیریت وب سایت |

پیشنهاد / انتقاد / نظرات

نام و نام خانوادگی (لازم)
 

ایمیل (لازم)
 

پیشنهاد / انتقاد / نظرات